English version                                                           Rezumat     Obiective     Rezultate 2008     Rezultate 2009


      Modelarea impactului metalelor grele asupra acviferelor prin studiul complex al faunei acvatice subterane si monitorizare în sistem GRID, MODEL-ACVASUB.

COORDONATOR:

      Dr. Oana Teodora Moldovan

PARTENERI:

CO (Academia Romana – Filiala din Cluj-Napoca)
P1 (Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica, Cluj)
P2 (Universitatea Babes-Bolyai, Cluj, Laboratorul de biochimie si biofizica)
P3 (Institutul de Speologie "Emil Racovita", Bucuresti)
P4 (E5Invent SRL, Timisoara)


REZUMAT

      Apele subterane reprezinta importante surse de apa potabila, a caror utilizare este in continua crestere, mai ales in contextul schimbarilor climatice si al reducerii substantiale a surselor de apa potabila, atat pe plan european cat si pe plan national. Astfel, protectia acviferelor a devenit unul dintre obiectivele prioritare in politica europeana. Metalele grele constituie cei mai toxici poluanti anorganici cu impact asupra ecosistemelor acvatice subterane, din cauza capacitatii reduse de autopurificare. Metalele grele se acumuleaza in apa, sedimente si straturile profunde ale solului poluand apa freatica si migreaza la distante relativ mari de sursele de poluare. Toxicitatea lor este marita prin tendinta de bioacumulare in organismele acvatice subterane, de-a lungul lantului trofic. Organismele subterane au tendinta de bioacumulare a metalelor grele mult ridicata fata de speciile din apele de suprafata din cauza metabolismului incetinit si sunt indicatori de poluare pe termen lung. Pentru apele subterane restaurarea calitatii apelor cu metale grele este imposibila si efectul nociv al acestora este binecunoscut pentru sanatatea omului. De aceea prevenirea poluarii prin monitorizare continua si identificarea unor bioindicatori din ecotonul cursurilor de suprafata, de poluare cu metale grele sunt singurele metode care permit un management riguros ale apelor de suprafata si prevenirea poluarii acviferelor subterane.
      Proiectul MODEL-ACVASUB doreste evaluarea calitatii acviferelor, resurselor de apa si a functionarii ecosistemelor acvatice subterane poluate cu ape de mina in bazinul hidrografic al Ariesului. Studiul se va concentra asupra comunitatilor de fauna din ecotonul reprezentat de interstitialul cursului de suprafata numit hiporeic, dar si din fantanile din vecinatate. Vor fi monitorizate sectoare de rau poluate si nepoluate iar diversi alti poluanti vor fi luati in considerare acolo unde este cazul. Datele de biologie, chimism al apelor si sedimentelor din hiporeic, obtinute in timp si spatiu, vor fi utilizate pentru modelarea modificarilor (structura, abundenta etc.) din structura comunitatilor biologice subterane sub impactul poluantilor din apele de suprafata. Prin identificarea speciilor – indicatoare de poluare cu metale grele va fi posibila evidentierea unor fenomene de poluare din trecut sau evidentierea poluarii fara utilizarea determinarilor chimice.
      Proiectul este structurat pe trei directii principale de cercetare, fiecare dintre acestea avand obiective specifice: (I). 1. Evaluarea starii actuale a acviferelor si surselor de apa (fantani, izvoare) in bazinul Ariesului; 2. Estimarea impactului antropic asupra apelor subterane; (II). 1. Monitorizarea calitatii apei, sedimentelor si compozitiei faunistice din apele subterane; 2. Determinarea activitatii superoxid dismutazei (SOD), ca indicator de stress oxidativ, cauzat de metalele grele, in masa tisulara si in fluidele organice ale crustaceilor; (III). 1. Activitati de valorificare a rezultatelor proiectului; diseminarea rezultatelor prin publicarea de lucrari stiintifice, participarea la conferinte, organizarea unui workshop, publicarea liniilor directoare pentru protectia acviferelor poluate cu metale grele si pe de alta parte, integrarea investigatiilor biologice in studiile de impact si planurile de management integrat al apelor subterane si 2. Educarea populatiei pentru protectia surselor de apa si cursurilor de suprafata.
      Proiectul se desfasoara sub auspiciile Directivei Cadru Ape (2000/60/EC), implementata în Romania in 2004, si a carei prioritate este legata de protectia apelor de suprafata si a tuturor apelor subterane.
      Proiectul se doreste un model de abordare a problemelor poluarii apelor subterane si impactului asupra faunei subterane si va fi aplicat si altor bazine din tara. Proiectul trebuie sa asigure prin rezultatele sale cresterea calitatii apelor subterane, ca surse de apa potabila si respectiv a calitatii vietii printr-o mai buna monitorizare a factorilor poluatori si utilizarea bio-indicatorilor, dar si prin dezvoltarea de modele matematice care sa poata fi aplicate altor situatii sau altor poluanti pentru un management mai eficient al apelor subterane. Efectele poluarii apelor subterane trebuie aratate publicului larg, atat studentilor ca viitori specialisti, dar si comunitatilor locale pentru intarirea constiintei civice si cresterea interesului fata de calitatea mediului.

 
 
ISER.ro - copyright 2009