ZEN

INSTITUTUL DE SPEOLOGIE


EMIL RACOVIȚĂ

Language:
ro  en

Cariere

Institutul de Speologie "Emil Racoviţă", cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti, anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea:

 • − unui post de cercetător ştiinţific, perioadă nedeterminată, specializarea biologie. citeste

Cerinţele postului:

 • a) absolvent Facultate Biologie cu diplomă master sau înscris la doctorat;
 • b) preocupări speologice demonstrate prin activitatea anterioară, publicaţii etc.;
 • c) vechime în activitatea de cercetare dezvoltare sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani;
 • d) cunoaşterea, cel puţin la nivel mediu, a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • e) cunoştinţe foarte bune utilizare computer;
 • f) aptitudini fizice şi psihice necesare desfăşurarii activităţii (teren, laborator, prezentări).

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • a) Cerere de înscriere adresată directorului Institutului;
 • b) Curriculum Vitae (semnat şi datat);
 • c) Copia carnetului de muncă şi Extras REVISAL care să ateste vechimea în muncă;
 • d) Copia actului de identitate;
 • e) Copii după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă însoţită de foaia matricolă precum şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • f) Copie după alte diplome sau titluri ştiinţifice;
 • g) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, în original;
 • h) O recomandare

Dosarele de concurs se primesc până la data de 25.05.2018, ora 1600, la Responsabilul Resurse Umane din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, camera M 231. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/3188132, pe site-ul www.iser.ro sau la sediul Institutului de Speologie.

Concursul va avea loc în data de 30.05.2018, începand cu ora 1000 la sediul Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, cam. M 231 şi va consta în examen scris si interviu, conform art.16(2a) din Legea 319/2003 Privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate la sediul Institutului de Speologie şi pe pagina de internet www.iser.ro

Tematica concursului pentru postul cercetător ştiinţific biologie se poate citi aici. citeste

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru un post de cercetător ştiinţific se poate citi aici. citeste

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific se poate citi aici. citeste • − unui post de cercetător ştiinţific III, perioadă nedeterminată, specializarea biologie. citeste

Cerinţele postului:

 • a) absolvent Facultate Biologie, domeniul Biospeologie;
 • b) vechime în activitatea de cercetare de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor;
 • c) cunoştinţe de specialitate relevate de lucrările publicate;
 • d) experienţă în cercetarea faunei subterane;
 • e) cunoaşterea, cel puţin la nivel mediu, a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • f) capacitatea de coordonare a activităţii de teren.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • a) Cerere de înscriere adresată Directorului Institutului;
 • b) Curriculum Vitae;
 • c) Copia carnetului de muncă şi Extras REVISAL care să ateste vechimea în muncă;
 • d) Copia actului de identitate;
 • e) Copii după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă însoţită de foaia matricolă precum şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • f) Copie după diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare (pentru cei care deţin diploma de doctor), precum şi după alte diplome sau titluri ştiinţifice sau academice;
 • g) Lista lucrărilor publicate, însoţită de un exemplar din cel puţin 3 lucrări reprezentative;
 • h) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, în original;
 • i) O recomandare.

Dosarele de concurs se primesc până la data de 5.06.2018, ora 1600, la Responsabilul Resurse Umane din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, camera M 231. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/3188132, pe site-ul www.iser.ro sau la sediul Institutului de Speologie.

Concursul va avea loc în data de 25.06.2018, începand cu ora 1000 la sediul Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, cam. M 231 şi va consta în examen scris si interviu, conform art.16(2a) din Legea 319/2003 Privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru un post de cercetător ştiinţific III se poate citi aici. citeste

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific III se poate citi aici. citeste


Găzduit de smart-hosting.ro
Inapoi