English version                                                               Rezumat     Echipa     Implicare     Obiective     Rezultate


Rezumatul proiectului:

Epicarstul reprezinta zona de ecoton Óntre ecosistemele de suprafata si profunde ale masivelor carstice, acestea din urma cunsocute prin pesteri. Este zona nesaturata care a Ónceput sa fie cercetata Ón ultimii ani si care prezinta cea mai mare concentrare de fauna din masivele carstice. Fiind aproape de suprafata, nutrientii si poluantii patrund repede si pot sa se sedimenteze Ón aceasta zona, dar poate avea si rol de zona-tampon. Studiul Ón acest segment al masivului este posibil prin prelevarea de probe de apa si fauna din apa de picurare din pestera. Datorita heterogenitatii spatiale si temporale a distributiei faunei acvatice Ón zona nesaturata, studiul fiecarui loc de picurare poate aduce informatii suplimentare despre patromoniul natural sau despre caile de circulatie a poluantilor. Variatia sezoniera a distributiei speciilor subterane acvatice din apa de picurare se datoreaza diferentelor Ón cantitatea de precipitatii si/sau vitezei cu care acestea se infiltreaza Ón subteran. Zona de studiu a fost aleasa Ón pesteri din Muntii Apuseni, cunoscuti pentru bogatia de forme subterane, dar si pentru existenta unei populatii umane dense. Impactul antropic se reflecta Ón calitatea apei subterane. Studiul complex, geomorfologic, hidrologic, chimico-fizic si biologic al epicarstului poate da informatii cu privire la delimitarea zonelor de poluare, la nivelul poluarii si la pericolul contaminarii acviferelor profunde. Datele prelevate din teren sau obtinute Ón laborator vor fi introduse Óntr-un algoritm matematic care sa modeleze modul Ón care impactul de la suprafata intervine Ón calitatea apei si biodiversitatea faunei subterane. Analize spectrometrice, studiul izotopilor de deuteriu si oxigen si studii moleculare vor fi realizate pe probe de apa si anumite specii abundente din apa de picurare pentru stabilirea timpului de rezidenta al apei in epicarst, impactul asupra biodiversitatii speciilor subterane, precum si al utilizarii lor ca bioindicatori pentru poluare.

 
 
ISER.ro - copyright 2010