Romana   English

Proiectul MIGRELEMENT este finanţat integral de la Bugetul de Stat

Bugetul proiectului, conform propunerii de proiect (lei)

Instituţia 2008 2009 2010 2011 Total
Coordonator
(ISER)
290902 549239 320070 202920 1363131
Partener 1
(UB)
45852 219836 162620 52849 481157
Partener 2
(IGAR)
18232 43682 64784 29014 155712
Total proiect 354986 812757 547474 284783 2000000

Bugetul proiectului, conform contractului iniţial (1.10.2008)


Instituţia2008200920102011Total
Coordonator
(ISER)
1298003894336969281469701363131
Partener 1
(UB)
–113750264161103246481157
Partener 2
(IGAR)
–230009814534567155712
Total proiect12980052618310592342847832000000

Bugetul proiectului, conform Actului adiţional Nr. 1 (24.11.2008)


Instituţia2008200920102011Total
Coordonator
(ISER)
–519233696928146970 1363131
Partener 1
(UB)
–113750264161103246 481157
Partener 2
(IGAR)
–230009814534567 155712
Total proiect–65598310592342847832000000

Bugetul proiectului, conform Actului adiţional Nr. 2 (30.03.2009)


Instituţia2008200920102011Total
LeiCredit de
angajament
Coordonator
(ISER)
–129800598047237604497671363131
Partener 1
(UB)
–––277929203228481157
Partener 2
(IGAR)
––86005754589567155712
Total proiect–1298006840410592342847832000000

Bugetul proiectului, conform Actului adiţional Nr. 3 (26.05.2010)


Instituţia2008200920102011Total
LeiCredit de
angajament
Coordonator
(ISER)
–189604–2150179585101363131
Partener 1
(UB)
–––33800447357481157
Partener 2
(IGAR)
–8600–7200139912155712
Total proiect–198204–25601715457792000000