Romana   English

Catedra de Chimie Analitică, Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti


Cromatograf de lichide (HPLC) – cu pompă cuaternară şi degazor cu vid încorporat, autosampler, detector PDA, FLD.

Cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masă – cu trapă ionică, injector split/splitless cu geometrie optimizată, autosampler pentru tehnică Headspace.

Sistem de obţinere a apei ultrapure ULTRACLEAR – purificare apă prin schimb ionic şi osmoză inversă.

Aparat de scuturare în plan orizontal – cu scuturare plană, cu schimbarea direcţiei.

Baie ultrasunete – baie cu ultrasunete şi încălzire.

Spectrometru UV VIS – domeniul de lungimi de undă 190–2500 nm, viteză de scanare 10– 40000 nm/min, acurateţea lungimii de undă 0,3 nm, reproductibilitatea lungimii de undă 0,1 nm, lumină deviată 0,015% la 220, detector fotomultiplicator.

Ion-cromatograf – cromatograf pentru separarea speciilor ionice (organice şi anorganice)

Sistem de extracţie în fază solidă – sistem de extracţie automat prevăzut cu cartuşe de extracţie în fază solidă.