Romana   English

Rezumatul Etapei I-a
Termen: 20.01.2009

Stabilirea criteriilor, a metodelor şi a instrumentelor de analiză

 • 1 Cadrul hidrogeologic
 • 2 Determinarea coordonatelor absolute ale punctelor de probare a apei subterane
 • 2.1 Elemente conceptuale
 • 2.2 Modul de lucru şi echipamentul utilizat
 • 2.3 Rezultate
 • 2.3.1 Transformările de coordonate
 • 2.3.2 Precizia de determinare a coordonatelor
 • 2.3.3 Coordonatele forajelor din zona DFDSMA Saligny
 • 2.4 Discuţii privind precizia de determinare a coordonatelor
 • 3 Reţeaua actuală de monitorizare
 • 4 Metodologia chimico-analitică
 • 4.1 Prelevarea probelor de apă subterană
 • 4.1.1 Reprezentativitatea probelor recoltate
 • 4.1.2 Tehnica de prelevare a probelor de apă
 • 4.1.3 Filtrarea probelor
 • 4.1.4 Conservarea şi transportul probelor
 • 4.2 Efectuarea determinărilor in situ
 • 4.2.1 Nivelul hidrostatic
 • 4.2.2 Temperatura
 • 4.2.3 Analize fizico-chimice
 • 4.3 Determinarea parametrilor fizico-chimici de referinţă
 • 4.3.1 pH-ul apei
 • 4.3.2 Diferenţa de potenţial redox (Eh)
 • 4.3.3 Alcalinitatea totală
 • 4.4 Determinarea componenţilor majori
 • 4.5 Exprimarea rezultatelor analitice
 • 4.6 Interpretarea datelor chimico-analitice
 • 5 Caracterizare hidrogeochimică preliminară a zonei saturate din amplasamentul DFDSMA Saligny
 • 5.1 Faciesul hidrochimic
 • 5.2 Mineralizaţia apei subterane şi pH-ul
 • 5.3 Echilibre cu schimb de electroni
 • 5.4 Estimarea transferului unor radionuclizi