Romana   English

Rezumatul Etapei a II-a
Termen: 15.12.2009

Studii privind metodele de evaluare şi modelare a structurilor acvifere de investigat

Īn cadrul desfăşurării activităţilor etapei a doua a proiectului MIGRELEMENT au fost avute īn vedere: (1) realizarea unei sinteze asupra datelor de geologie, hidrogeologie şi mineralogie cunoscute privind arealul īn care urmează să se construiască depozitul final de deşeuri slab şi mediu active de la Saligny; (2) punerea la punct a unei metodologii chimico-analitice unitare, coerente şi de īnaltă precizie şi exactitate ce va fi utilizată la obţinerea datelor experimentale; (3) evaluarea speciaţiei īn apa subterană a unor elemente esenţiale pentru procesele geochimice ce contribuie la migrarea radionuclizilor īn zona amplasamentului.

Īn scopul evaluării distribuţiei speciilor anorganice ale aluminiului īn apa subterană au fost prelevate probe de apă din trei locaţii cu caracteristici hidrogeologice diferite. Astfel, au fost analizate probe de apă minerală cu tărie ionică ridicată provenite dintr-un areal puternic influenţat de manifestări post-vulcanice, apele subterane moderat mineralizate din acvifere cu permeabilitate redusă din zona DFDSMA Saligny, precum şi ape provenite din hidrostructuri de natură carstică. Īn toate cazurile a fost aplicată o metodă unică de dozare directă a aluminiului prin spectrometrie de absorbţie atomică cu atomizare electrotermică pe cuptor de grafit.

Modelarea speciaţiei aluminiului īn categoriile de apă investigate a fost realizată cu ajutorul programului PHREEQC, cu baza de date furnizată de Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), completată de noi cu datele termodinamice necesare pentru caracterizarea şi a altor asociaţii ionice pe care aluminiul le formează cu Si, B, SO4, F, Na şi K īn sisteme apoase naturale.

Īn cazul apelor minerale, īn ciuda pH-ului uşor acid datorat prezenţei CO2 dizolvat īn exces, speciile aluminiului predominante sunt asociaţiile ionice pe care Al3+ le formează cu fluorul. A fost pusă īn evidenţă existenţa unei anumite proporţionalităţi īntre tăria ionică a soluţiei şi concentraţiile acestor specii. Totodată, nivelul ridicat al concentraţiilor de bor al apelor minerale favorizează īntr-o măsură mult mai mare, spre deosebire de celelalte categorii de ape subterane investigate, asocierea aluminiului cu acest element.

Pentru apele subterane provenite atāt din hidrostructuri cu permeabilitate redusă de la Saligny, cāt şi din cele carstice, speciile anorganice predominante ale aluminiului sunt hidroxo-complecşii, īntre care ionul aluminat deţine ponderea cea mai mare. La rāndul său, ionul aluminat formează perechi de ioni cu silicea dizolvată (dissolved silica) ale căror concentraţii sunt semnificative. Pentru toate speciile de acest tip corelaţiile abundenţei lor cu valorile de pH ale apei sunt evidente.