Romana   English

Rezumatul proiectului

Īn acord cu obiectivele strategiei naţionale pentru Cercetare Dezvoltare şi Inovare, īn care mediul reprezintă un domeniu prioritar, prezentul proiect are drept scop īnţelegerea fundamentală şi modelarea proceselor de migrare īn geosferă a acelor elemente a căror radionuclizi sunt specifici deşeurilor produse de reactoarele nucleare de tip CANDU, componente esenţiale ale caracterizării din punct de vedere hidrogeochimic a amplasamentului viitorului depozit de deşeuri slab şi mediu active Saligny, orientată către asigurarea securităţii sale radiologice pe termen lung.

Programul de lucru al proiectului este structurat pe următoarele direcţii: sinteza şi analiza critică a datelor de termodinamică şi cinetică chimică necesare construirii modelelor matematice; studiul proceselor de speciaţie a elementelor īn soluţie şi de suprafaţă, complexare anorganică şi organică, proceselor redox şi schimb ionic susceptibile de a interveni īn transportul radionuclizilor; determinarea rolului materialului coloidal şi al particulelor īn suspensie din apa subterană īn transportul radionuclizilor; modelarea transferului reactiv de mase īn cazul structurilor acvifere din zona amplasamentului Saligny īn concordanţă cu condiţiile climatice, pedologice, mineralogice şi hidrogeochimice locale.

Īn acest context proiectul preconizează: punerea la punct de noi metode chimico-analitice de determinare cu maximă rigurozitate a concentraţiilor componenţilor aflate la nivel de urme īn apa subterană; elaborarea şi brevetarea unei noi tehnici de marcare a apelor subterane din structuri geologice cu permeabilitate redusă şi aplicarea acesteia la determinarea parametrilor hidrologici esenţiali pentru arealul amplasamentului; evaluarea riscului seismic al zonei şi a posibilei influenţe asupra comportării structurilor acvifere locale; definirea indicilor de vulnerabilitate specifici tipului de terenuri existente la Saligny şi elaborarea hărţilor de vulnerabilitate a zonelor adiacente depozitului, la scară de timp seculară, īn diverse circumstanţe naturale şi de exploatare a acestuia, īn funcţie de inventarul de radionuclizi estimat a fi prezent īn deşeurile radioactive stocate.

Prin obiectivele sale, precum şi prin toate activităţile componente, proiectul are aplicabilitate directă contribuind la găsirea unor soluţii constructive şi de amplasare eficientă a depozitului final de deşeuri radioactive, sintetizează elementele necesare elaborării studiilor de impact asupra mediului, a evaluărilor de securitate radiologică şi de sănătate pentru acest depozit, facilitează obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă ce vor fi introduse īn circuitul informaţional de specialitate prin publicare şi comunicare, aducāndu-şi astfel aportul la realizarea unei mai bune vizibilităţi a cercetării romāneşti.