Romana   English

Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II, pentru perioada 2007-2013

Programul: RESURSE UMANE – Proiecte de Cercetare Postdoctorală

Domeniul de cercetare: LS - LIFE SCIENCES

Subdomeniul: PE 10 - Earth system science: physical geography, geology, geophysics, meteorology, oceanography, climatology, ecology, global environmental change, biogeochemical cycles, natural resources management

Aria de cercetare: LS8_1. Ecology (theoretical, community, population, microbial, evolutionary ecology)

OPI/GPM

Factori ce influenţează utilizarea habitatelor de către comunităţile de opilionide (Arachnida: Opiliones) în Geoparcul Platoul Mehedinţi

Prezentare: Rezumatul proiectului

Valoarea totală a contractului: 259 411 lei (exclusiv de la bugetul de stat)

Durata contractului: 22 luni

Perioada de derulare a proiectului: octombrie 2011 – august 2013