Romana   English

Obiective

Proiectul are ca scop identificarea factorilor ce influenţează prezenţa speciilor de opilionide Ón mediul epigeu şi cavernicol. Astfel, vor fi identificaţi factorii ce mediază colonizarea mediului subteran de către opilionide.

Obiective generale:
  1. Identificarea factorilor caracteristici habitatelor ce determină prezenţa diferitelor specii şi astfel bogăţia specifică locală Ón peşteri şi habitatele epigee.
  2. Evaluarea intensităţii asimetriei fluctuante ca un indicator al calităţii habitatelor.