Speotravaux
speotravaux
Carstologie
carstologie
Resiltherm
resiltherm
Cavemonitor
cavemonitor
Paleoclim
paleoclim
DOSLFTHE
doslfthe
FREEM
freem
CAVICE
freem

CARIERE


CONCURS ECONOMIST IA


Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea:

- unui post de economist IA, responsabil achiziţii, conform HG 286/2011 cu modificările ulterioare în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil şi Administrativ.


La concursul de ocupare a postului vacant de economist IA pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au cetățenie română, cu domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu
 • nu au antecedente penale și se bucură de o bună reputație
 • sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției pentru care candidează
 • au studii superioare în domeniul economic
 • vechimea minimă de 7 ani în specialitatea studiilor
 • experienţa în achiziţii publice
 • cunoştinţe foarte bune de utilizare a computerului şi de lucru în SEAP

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 1. Cerere de înscriere adresată directorului Institutului
 2. Copie act identitate
 3. Copie după diploma de licenţă în economie, după diploma de bacalaureat şi copie după actele care atestă efectuarea unor specializări în domeniul achiziţiilor publice (dacă acestea există)
 4. Curriculum Vitae (semnat și datat)
 5. copie după cartea de muncă și extras din REVISAL care să ateste vechimea în muncă
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului
 7. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Dosarele de concurs se primesc până la data de 24 februarie 2017, ora 1600, la Responsabilul Resurse Umane din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, camera M 231. Relaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la telefon 021/3188132, pe site-ul www.iser.ro sau la sediul Institutului de Speologie.


Candidații admiși sau respinși la selecția dosarelor vor fi publicați la sediul Institutului de Speologie și pe pagina de internet www.iser.ro până în data de 28 februarie 2017.


Concursul va avea loc în data de 02 martie 2017, ora 1000 (proba scrisă) şi 7 martie 2017, ora 1000 (interviul) la sediul Institutul de Speologie “Emil Racoviţă” din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, cam. M230.


Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate la sediul Institutului de Speologie și pe pagina de internet www.iser.ro


Bibliografia concursului se poate accesa de aici: bibliografie
Calendarul concursului se poate accesa de aici: calendar concurs

06.02.2017


Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de economist 1A

În urma selecției dosarelor, Comisia de concurs a hotărât admiterea persoanelor înscrise, după cum urmează:

 • COLHAN IULIAN
 • IOSEF MIHAELA

Vezi rezultatul selecției


Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de economist 1A

Pentru postul de Economist IA, responsabil achiziții la proba scrisă s-a prezentat dl. Colhan Iulian. În urma susținerii probei scrise candidatul a obținut 72 puncte.

Vezi procesul verbal


CONCURS TEHNICIAN


Institutul de Speologie "Emil Racoviță"
organizează concurs pentru ocuparea postului de tehnician (Asistent I), studii medii, disponibilitate activitate teren. Concursul va avea loc în data de 21 martie 2017, ora 1100, la sediul Institutului de Speologie "Emil Racoviță" din Calea 13 Septembrie, nr. 13, Sector 5, București, cam. M230.

Informații legate de desfășurarea concursului se pot afla de la responsabilul resurse umane, tel. 021/3188132. anunț concurs