Speotravaux
speotravaux
Carstologie
carstologie
Resiltherm
resiltherm
Cavemonitor
cavemonitor
Paleoclim
paleoclim
DOSLFTHE
doslfthe
FREEM
freem
CAVICE
freem

CARIERE


CONCURS CONSILIER JURIDIC IA


Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea:

- unui post de consilier juridic IA, specialist în drept civil, conform HG 286/2011 cu modificările ulterioare în cadrul Biroului Administrativ.


La concursul de ocupare a postului vacant de consilier juridic IA pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au cetățenie română, cu domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu
 • nu au antecedente penale și se bucură de o bună reputație
 • sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției pentru care candidează
 • au studii superioare în domeniul juridic
 • vechimea minimă de 7 ani în specialitatea studiilor
 • experienţa în drept civil (inclusiv probleme referitoare la patrimoniul instituțiilor publice)
 • cunoştinţe foarte bune de utilizare a computerului

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 1. Cerere de înscriere adresată directorului Institutului
 2. Copie act identitate
 3. Copie după diploma de licenţă în drept, după diploma de bacalaureat şi copie după actele care atestă efectuarea unor specializări în domeniul dreptului civil (dacă acestea există)
 4. Curriculum Vitae (semnat și datat)
 5. copie după cartea de muncă și extras din REVISAL care să ateste vechimea în muncă
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului
 7. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Dosarele de concurs se primesc până la data de 8 Mai 2017, ora 1600, la Responsabilul Resurse Umane din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, camera M 231. Relaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la telefon 021/3188132, pe site-ul www.iser.ro sau la sediul Institutului de Speologie.


Candidații admiși sau respinși la selecția dosarelor vor fi publicați la sediul Institutului de Speologie și pe pagina de internet www.iser.ro până în data de 10 Mai 2017.


Concursul va avea loc în data de 15 Mai 2017, ora 1000 (proba scrisă) şi 19 Mai 2017, ora 1000 (interviul) la sediul Institutul de Speologie “Emil Racoviţă” din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, cam. M230.


Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate la sediul Institutului de Speologie și pe pagina de internet www.iser.ro


Bibliografia concursului se poate accesa de aici: bibliografie
Tematica concursului se poate accesa de aici: tematica
Calendarul concursului se poate accesa de aici: calendar concurs

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de consilier juridic:


 1. Rotaru Cristina Simona - admisă (sub rezerva completării dosarului conform art. 6, alin. 3, HG 286/2006)
 2. Mateescu Adina Florența - admisă

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere se poate accesa de aici: rezultat selecție

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de executie consilier juridic IA se poate accesa de aici: rezultat probă scrisă

Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea postului de executie consilier juridic IA se poate accesa de aici: rezultat interviu