Speotravaux
speotravaux
Carstologie
carstologie
Resiltherm
resiltherm
Cavemonitor
cavemonitor
Paleoclim
paleoclim
DOSLFTHE
doslfthe
FREEM
freem
CAVICE
freem

Compartimentul de Biospeologie și Edafobiologia Carstului

Misiune

Cercetarea biodiversității și dinamicii ecosistemelor din zone carstice.


Obiective:

Cercetare fundamentală: studii comparative de taxonomie, morfologie, zoogeografie și ecologie statistică și experimentală (asimilabilitate, randament caloric, producție secundară) asupra faunei edafice și subterane între zone carstice și non-carstice.

Cercetare aplicativă: urmărirea și identificarea locală a speciilor cu rol de bioindicatori, implementarea studiilor privind dinamica ecosistemelor dezvoltate pe carst, comparativ cu zone non-carstice, în controlarea parametrilor și factorilor determinanți în echilibrul dinamic al ecosistemelor epigee de importanță națională sau europeană (capacitate de suport, viteza de regenerare).

Protecție: studii de cercetare taxonomica si biogeografica si note de fundamentare stiintifica asupra populatiilor speciilor rare, periclitate si vulnerabile, monitorizate pe plan european si national.


biospeologie
Infrastructura de cercetare:

Compartimentul nostru dispune de aparatură utilă în studii de microscopie și ecologie aplicată.


Colecții:

Colecția biospeologică conține specimene (Acari, Amphipoda, Araneae, Chilopoda, Chiroptera, Coleoptera, Collembola, Diplopoda, Oniscidea, Opiliones, Pseudoscorpiones) colectate în decursul a peste 60 de ani de cercetări, din zone carstice din țară și din străinatate (Antarctica, Venezuela, Cuba, Israel, zona mediteraneană etc.). O importanță deosebită o au specimenele-tip ale speciilor noi pentru știință descoperite și descrise de-a lungul timpului de către cercetătorii Institutului de Speologie.


Echipa de cercetare:
 • Dr. Eugen NIȚU - șef compartiment
 • Dr. Andrei GIURGINCA
 • Dr. Alexandra HILLEBRAND-VOICULESCU
 • Dr. Augustin NAE
 • Dr. Ionuț Sebastian POPA
 • Dr. Raluca BĂNCILĂ
 • Drd. Ioana NAE
 • Drd. Stefan BABA
 • Marilena NAZAREANU
 • Nicolae ARGINTARU

Compartimentul de Geospeologie și Paleontologie


Misiune:

Studiul geologiei, geochimiei și stratigrafiei depozitelor speleale.


Obiective:

Cercetare fundamentală: mineralogie speleală, speogeneza și evoluția rețelelor carstice, modelarea proceselor de formare a speleotemelor, paleontologia mamiferelor din peșteri și sedimente carstice, hidrochimia acviferelor carstice.

geospeologie

Cercetare aplicativă: datări absolute cu seria uraniului pe carbonați, reconstituiri paleoclimatice pe baza speleotemelor, modelări ale variațiilor izotopice în timp, compoziția chimică a acviferelor carstice și stabilirea drenajelor.


Grupuri de lucru:

Laboratorul de Geocronologie și Studii Paleoclimatice

Grupul de lucru asociat acestui laborator cuprinde cercetători specializați în datări absolute prin metoda seriei uraniului, analiza structurii și mineralogiei speleotemelor, paleontologia și stratigrafia depozitelor speleale, interpretări paleoclimatice pe baza depozitelor speleale.

Facilităti: laborator de analiză primară a speleotemelor, laborator de preparare chimică, spectrometru alfa Octete, laborator de preparare a resturilor fosile. Șeful laboratorului: dr. Silviu Constantin

Laboratorul de Geochimia Apei și Chimie Analitică

Șeful laboratorului: dr. Constantin Marin


Colecții:

Colecția paleontologică include exemplare de mamifere și micromamifere colectate din peșteri și zone carstice din România.


Echipa de cercetare:
 • Dr. Silviu CONSTANTIN, CS I - șef de compartiment
 • Dr. Constantin MARIN
 • Dr. Alexandru PETCULESCU
 • Dr. Alin TUDORACHE
 • Dr. Virgil DRAGUSIN
 • Drd. Ionut MIREA
 • Drd. Razvan ARGHIR
 • Victor GHEORGHIU
 • Floarea RADUCA

Compartimentul de Carstonomie, Cadastru și Protecția Carstului


Activitatea compartimentului are drept scop realizarea unei legături directe între cercetarea interdisciplinară a peșterilor și cunoașterea în ansamblu a mediilor carstice, protecția și valorificarea acestora.

carstologie

Colectivul de cercetare acoperă majoritatea disciplinelor speologice sau carstologice, fiind format din specialiști consacrați și tineri orientați spre cele mai moderne direcții și metode de studiu.


Direcții de cercetare:

1. Carstonomia si sistematica ariilor carstice - studii teoretice si regionale pentru cunoasterea structurii si biodiversitatii terenurilor carstice sau asociate.

2. Cadastrarea carstului - instrument informatic de individualizare si clasificare a elementelor, siturilor si resurselor carstului.

3. Carstologie aplicata - evaluarea vulnerabilitatii mediului carstic, elaborarea de norme pentru conservarea si managementul regiunilor carstice.


Echipa de cercetare

 • Marius VLAICU - șef de compartiment
 • Dr. Ioan POVARĂ
 • Dr. Cristian GORAN - cercetător asociat
 • Dr. Rodica PLĂIAȘU
 • Dr. Ioana MELEG
 • Dr. Cristian-Mihai MUNTEANU
 • Dr. Marius ROBU
 • Valerica TOMA
 • Drd. Luchiana FAUR
 • Dr. Daniela DIMOFTE
 • Dr. Nicolae CRUCERU