Romana   English

Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" al Academiei Romāne


Laboratorul de Geochimie şi Chimie Analitică:
  • Str. Frumoasă, Nr.31, 010986, sector 1, Bucureşti, tel.: 0213181425

Spectrometrie de absorbţie atomică

Spectrometrie moleculară şi de fluorescenţă

Sistem de preparare a probelor

Alte echipamente de laborator

Echipamente pentru măsurători in situ

Test de evaluare a performanţelor laboratoarelor, decembrie 2009