Romana   English

Planul de realizare al proiectului
  • Etapa I:
- Aplicarea metodologiei DGT şi găsirea variantelor de lucru cele mai favorabile, īncepānd de la fixare pe geluri pānă la determinare AAS;
- Studiu comparativ a DGT cu extracţia analiţilor īn fază solidă pe substrate adecvate şi preconcentrarea pe coloane Chelex-100;
- Estimarea parametrilor de performanţă a metodei DGT (limita de cuantificare, domeniul de măsură, justeţea (trueness), fidelitatea (precision) ca repetabilitate, fidelitatea ca reproductibilitate, factorul de recuperare);
  • Etapa II:
- Elaborarea metodologiei de utilizare a DGT şi DET īn situaţiile concrete existente īn amplasamentul DFDSMA Saligny;
- Caracterizarea speciaţiei elementelor de interes īn porewater din zona nesaturată şi īn acviferele locale şi Berriasian;
- Determinarea gradului de complexare a cationilor de către substanţa organică dizolvată;
- Evidenţierea rolului jucat de suspensii şi materialul coloidal īn migrarea analiţilor;
  • Etapa III:
- Modelarea geochimică pe criterii termodinamice şi cinetice īn scopul comparării rezultatelor experimentale cu estimarea teoretică;
- Evaluarea experimentală a trueness and precision măsurătorilor DGT/DET;
- Estimarea incertitudinii (uncertainty) de măsură a metodologiei DGT/DET aplicate.