ZEN

EMIL RACOVITA


INSTITUTE OF SPELEOLOGY

Language:
ro  en

DOCTORAL ADMISSION


Metodologia pentru admitere studii doctorale -   Citește: citeste

Ghid de redactare a tezei de doctorat -   Descarcă: descarca

Metodologie susținere teză de doctorat -   Descarcă: descarca

Metodologie privind situațiile de prelungire sau încetare a calității de student-doctorand -   Descarcă: descarca

Metodologie privind acordarea burselor -   Descarcă: descarca

Metodologie privind acordarea și revocarea calității de conducător de doctorat în cadrul SCOSAAR -   Descarcă: descarca

Metodologia de evaluare a conducatorilor de doctorat -   Descarcă: descarca

Metodologie cotutela -   Descarcă: descarca

Metodologie privind mobilitatea academică a studenților-doctoranzi -   Descarcă: descarca

Mecanisme de recunoastere a calitatii de conducator de doctorat -   Descarcă: descarca

Metodologie pentru analiza si aprobarea tematicilor programelor de studii universitare de doctorat -   Descarcă: descarca

Metodologie privind schimbarea conducatorilor de doctorat -   Descarcă: descarca

Metodologie transfer credite -   Descarcă: descarca


Bibliografia pentru colocviu de admitere la doctorat pentru sesiunea 2022 -   Citește: citeste


Rezultat final admitere doctorat sesiunea 2021 -   Citește: citeste

Rezultat admitere doctorat sesiunea 2021 -   Citește: citeste

Rezultat admitere doctorat sesiunea 2020 -   Citește: citeste


  • • University doctoral studies plan:
    • University doctoral studies plan -   Download: descarca
    • Contract of university doctoral studies with scholarship -   Download: descarca
    • Contract for university doctoral studies without scholarship -   Download: descarca

  • • Contractul de studii universitare de doctorat 2021:
    • cu bursă/stipendiu - vizualizează: citeste
    • fără bursă/stipendiu - vizualizează: citeste
    • planul studiilor 2021 - vizualizează: citeste

  • • Conținutul programelor de pregătire bazate pe studii universitare avansate (discipline susținute începând cu anul universitar 2015-2016, până la finele anului universitar 2019-2020):
    • MĂNTOIU A. Dragoș-Ștefan - vizualizează: citeste

  • • Profilul academic și științific, ariile tematice/temele de cercetare ale conducătorilor de doctorat din domeniu, precum și datele instituționale de contact ale acestora:
    • Dr. Oana-Teodora MOLDOVAN - vizualizează: citeste
    • Dr. Raluca Ioana BĂNCILĂ - vizualizează: citeste

  • • Lista doctoranzilor din domeniu, cu informațiile de bază (anul înmatriculării, conducător):
    • lista doctoranzilor - vizualizează: citeste

  • • Bibliografia aferentă colocviului de admitere 2021, care se va organiza în cadrul Institutului de Speologie "Emil Racoviță"
    • vizualizează: citeste
    • vizualizează: citeste

  • • Formulare stagiu doctorat :
    • Cerere sustinere examen - descarcă: descarca
    • Proces verbal sustinere examen - descarcă: descarca
    • Cerere susținere proiect cercetare - descarcă: descarca
    • Proces verbal susținere proiect cercetare - descarcă: descarca
    • Cerere susținere raport cercetare - descarcă: descarca
    • Proces verbal susținere raport cercetare - descarcă: descarca
    • Catalog examen - descarcă: descarca

Hosted by smart-hosting.ro
Back to top