Romana   English

Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II, pentru perioada 2007-2013

Programul: 4 – PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE

Domeniul de cercetare: 3. Mediu

Direcţia de cercetare: 3.4 Amenajarea teritoriului. Infrastructură şi utilităţi

Tematica de cercetare: 3.4.6 Hazarduri naturale şi tehnologice; cercetări privind evaluarea riscurilor şi studii de impact

MIGRELEMENT

Studiul migrării unor elemente în structurile acvifere din zona amplasamentului viitorului depozit final de deşeuri slab şi mediu active Saligny

Categoria de proiect: PN II - PC (Proiect complex)

Prezentare: Rezumatul proiectului

Contract: 32-112/01.10.2008

Acte adiţionale: Nr. 1/24.11.2008, Nr. 2/30.03.2009, Nr. 3/26.05.2010

Valoarea totală a contractului: 2 000 000 lei (exclusiv de la bugetul de stat)

Durata contractului: 36 luni

Perioada de derulare a proiectului: octombrie 2008 – septembrie 2011